สร้างสรรค์และวิจัยด้านเวชสำอางและเครื่องสำอาง
กว่า 30 ปีที่ผ่านมา Pan Rajdhevee Group นั้นได้มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์และวิจัยด้านเวชสำอางโดยสำนักงานนวัตกรรม? ด้วยทีมงานนักวิทยาศาสตร์
และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาความรู้ที่ทำงานคิดค้นและพัฒนา เพื่อค้นหาส่วนผสมประสิทธิภาพสูง วิทยาการที่ทันสมัย และนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของ Pan Rajdhevee Group อาทิ แพนคอสเมติก ,แพน เดอร์มาแคร์ ,เครื่องสำอางอิลีเซ่ ,ไมนัส เป็นนวัตกรรมความงามที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
นอกจากนี้ สำนักงานนวัตกรรมที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ในผลิตภัณฑ์ โดยอ้างหลักสากลที่มีการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและทดสอบทาง  ตามมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยสูงสุด  

Quality Award 3 ปีซ้อน ... แพน ราชเทวี กรุ๊ป “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม”

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตภัณฑ์ และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ PAN Dermacare ได้รับรางวัล Quality Award ประเภทสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้มาตรฐาน “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม” โดยองค์การอาหารและยา กระทรางสาธารณสุข ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทไทยรายเดียวที่
ได้รับรางวัลนี้เป็นเวลา 3 ปี (2010-2012) รางวัลคุณภาพจาก อ.ย. 3 ปีซ้อนเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) มุ้งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการใส่ใจ ให้บริการลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม “เราสัญญาว่าจะร่วมกันสานต่อนวัตกรรมในการบริการ 
และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย เพื่อประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดไป”